Vastuullisuus

Ympäristön huomioon ottaminen on PREMille tärkeää. Investoimme aktiivisesti uuteen tekniikkaan, pienentäen myös näin ympäristökuormaamme. PREMin vastuullisuus näkyy myös työntekijöiden hyvinvoinnissa ja kunnioittamisessa sekä työpaikan turvallisuudessa.

PREM tukee Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035

PREM on saanut ClimateCalc-sertifikaatin palveluiden hiilijalanjäljen elinkaariarvioinnissa. ClimateCalc-sertifikaatilla varmistetaan laskelmien paikkansapitävyys vuosittain ulkoisen auditoijan toimesta. Tuemme Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pienentäen ympäristövaikutuksia.
Alla olevasta taulukosta näet hiilijalanjälkemme per 1000 arkkia.

Vuosi CO2 eq
2021 24 kg / 1000 arkkia
2022 19 kg / 1000 arkkia
2023 19 kg / 1000 arkkia

Aitoja ympäristötekoja

Pienentääksemme hiilijalanjälkeämme olemme tehneet seuraavia kehitysaskeleita toiminnassamme:

  • Työsuhdeautot ovat täyssähköisiä tai hybridejä
  • Kirkas pakkausmuovi kierrätetään
  • Kaukokiito Bio – palvelun käyttöönotto rahdeissa
  • Ostettu sähkö on kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua

Tulevaisuuden tavoite on pienentää joka vuosi arkkikohtaista hiilijalanjälkeä. Vuonna 2027 pyrimme siihen, että laminointikalvoissa on käytetty 30% uusiokäytettyä raaka-ainetta. Keskustelemme raaka-ainetoimittajien kanssa pienemmällä hiilijalanjäljellä olevien tuotteiden käyttöönotosta.

Vastuullinen työnantaja

Vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista on olennainen osa vastuullisuutta ja mahdollistaa menestyksen. PREMin vastuullisuus näkyy myös työntekijöiden hyvinvoinnissa ja kunnioittamisessa sekä työpaikan turvallisuudessa.

Työntekijöille on voimassa sairaskuluvakuutukset. Työtapaturmia ja läheltä piti – tilanteita raportoidaan ja seurataan. Asianmukaisen suojavarustuksen, valaistuksen ja opastuksen myötä työtapaturmia ei ole sattunut vuosikausiin. Käytössämme on Eco Online – käyttöturvatiedotteiden hallintajärjestelmä, josta saa nopeasti jokaisella työpisteellä kemikaalien käsittely- ja suojautumistiedot. Yritystämme auditoidaan kolmansien osapuolien, kuten vakuutusyhtiöiden ja asiakkaiden toimesta. Auditoinneilla kehitetään tuotantoamme ja tapaamme toimia entistä turvallisemmaksi.