Luminescent spot UV | UVKLUM

Reagoi valoon ja jälkihohtaa pimeässä. Toimii myös turvaelementtinä.

Ask for more

Open in a new tab
URL: